Accessbedömning

Att få en dialysaccess innebär att man genom en operation, vanligen på någon av dina armar, syr ihop en artär och en ven för att säkerställa god tillgång till blodbanan. God tillgång till blodbanan är en förutsättning för att kunna starta hemodialysbehandling.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

I de flesta fall är det bra om du har gjort en ultraljudsundersökning av blodkärlen på en eller båda av dina armar inför besöket.

Det är din njurmedicindoktor som ser till att du får göra ultraljudsundersökningen innan du kommer till accessmottagningen.

Under undersökning eller behandling

Kirurgen tittar på blodkärlen på dina armar och jämför med svaret från din ultraljudsundersökning för att kunna se var på armen det är bäst att anlägga dialysaccessen.  Om möjligt väljer kirurgen att placera dialysaccessen på den arm som du inte använder mest, dvs. är du högerhänt får du den på vänster arm och tvärt om.

I vissa särskilda fall kan det vara aktuellt att placera dialysaccessen på något av dina lår, då tittar kirurgen på vilka möjligheter det finns där. Dialysaccess på armarna är dock alltid förstahandsalternativet.

Kirurgen informerar dig även om hur operationen kommer att gå till och vad du kan förvänta dig efter operationen.

Besöket tar normalt ca 15 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Om beslut är taget att du skall opereras får du en kallelse hem i brevlådan med en operationstid.

Om inga hinder föreligger, medicinska eller privata, får du en operationstid inom tre månader från det att du har varit på accessmottagningen.

Medicinska hinder kan t.ex. vara att du får en infektion som gör att operationen måste skjutas upp eller att din njurfunktion har stabiliserat sig och operationen kan anstå en längre tid.

Till privata skäl räknas att du själv t.ex. är bortrest eller av annan orsak inte väljer att bli opererad inom föreslagen tid.