Medicinsk information

Antibiotikabehandling vid öroninflammation hos patienter med cochleaimplantat

Antibiotikabehandling vid öroninflammation hos patienter med cochleaimplantat

Vid behandling av öroninflammationer har man de senaste åren minskat användningen av antibiotika för att motverka den ökade mängden av motståndskraftiga bakterier som noterats. Därför sätter man inte in antibiotika i okomplicerade fall.

Hos patienter med cochleaimplantat eller personer med missbildade öron finns en ökad risk för komplikationer, till exempel hjärnhinneinflammation, i samband med infektion i mellanörat. Vi rekommenderar därför att barn och vuxna med cochleaimplantat undersöks av öronläkare vid misstanke om akut öroninflammation. Vid konstaterad öroninflammation bör antibiotika sättas in. För okomplicerade fall rekommenderas Amoxicillin.

Som komplikation till öroninflammation kan en svullnad och rodnad uppstå runt örat som gör att ytterörat står ut. Detta händer därför att infektionen spridits till mjukdelarna bakom örat. I dessa fall anser vi att patienterna behöver få antibiotika intravenöst och kan behöva läggas in på sjukhus. För dessa fall rekommenderas Cefuroxin.

Kontakta CI-sektionen om något är oklart.

CI-användare rekommenderas pneumokockvaccin

Socialstyrelsen rekommenderar att alla personer som ska CI-opereras pneumokockvaccineras. Bakgrunden är en ökad risk att få hjärnhinneinflammation efter CI-operation även om risken ändå är mycket liten. I Sverige finns endast ett fall med hjärninflammation hos en CI-bärare rapporterats, men sambandet med implantat var oklart. Denna person behandlades och tillfrisknade utan komplikationer. Vaccinationen är enkel för vuxna och det naturligaste är att man tar kontakt med sin husläkare. För barn ingår pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Barn med CI ska dock få en extra vaccinationsdos när de fyllt 2 år.