Hur ett cochleaimplantat fungerar

För att CI ska fungera behöves två delar:

  1. En yttre ljudprocessor
  2. Ett inopererat implantat

Ljudprocessorn ser ut som en hörapparat och är via en sladd kopplad till en liten sändare som sitter fast mot huvudet med en magnet. Den inre delen utgörs av en mottagare med en magnet och en elektronisk krets. Från mottagaren utgår ett knippe elektroder inbäddade i en tunn silikonstråd som är införd i innerörat (cochlea). Ljudprocessorns mikrofon tar upp ljud som omvandlas till elektroniska signaler. Signalerna förs vidare från sändaren till mottagaren. Elektroderna stimulerar hörselnerven i innerörat med svaga elektriska impulser motsvarande de ljud som mikrofonen fångat upp. På detta sätt får man ljudinformation till hjärnan trots att innerörats hårceller inte fungerar.

När tekniska framsteg görs går det till viss del att förbättra ljudprocessorn, eftersom den inte är inopererad. Utvecklingen går mot allt bättre och mindre ljudprocessorer.

På Cochleasektionen opererar och anpassar vi cochleaimplantat av tre olika fabrikat. Implantaten och processorerna är på det hela taget ganska lika men skiljer sig ändå lite åt i utseende och funktion. Eftersom de har lite olika strategier för signalbehandling och stimulering passar processorn bara till sitt respektive implantat.