Cochleaimplantat för vuxna

För vissa kan en CI-operation innebära att personen kan uppfatta omgivningsljud, få ett betydande stöd vid läppavläsning samt erhålla bättre kontroll över den egna röstfunktionen. För andra kan resultatet bli betydligt bättre. Vi kan inte på förhand precisera vilken funktionsnivå patienten kommer att uppnå, men vår erfarenhet är att de allra flesta på sikt upplever en förbättrad hörselförmåga.

Alla CI-bärare har olika förutsättningar. En person kanske relativt obehindrat kan kommunicera i telefon medan andra endast får ett stöd vid läppavläsning. Båda dessa kan ändå vara nöjda eftesom de upplever en förbättring. Vad som räknas som ett bra resultat är alltså relativt. Det är inte självklart att den som fått bäst resultat på hörseltester är nöjdast. Ett bra resultat är beroende av många olika faktorer, som till exempel förväntningar, motivation, livssituation och socialt nätverk.

En viktig faktor för hur bra hörseln kan bli är dövhetsdurationen, det vill säga hur länge en person varit döv. Dövhetsdurationen räknas snarare i decennier än i år. Orsaken till att man blivit döv, graden av dövhet och i vilken omfattning hörapparat har använts spelar också stor roll. Det är viktigt att hjärnan har fått viss ljudstimulans.

För de flesta tar det tid att vänja sig vid och att lära sig att tolka CI-ljudet. Därför är det viktigt att använda CI-hörseln mycket och hörselförmågan kan då också förbättras efter hand.