Hörsel-tinnitusrehabilitering Vuxna Rosenlund

För patienter med svår tinnitus erbjuder vi tinnitusinformation i grupp. En typ av information för personer med hörselnedsättning och tinnitus och en annan typ för personer med tinnitus utan hörselnedsättning eller med lindrig hörselnedsättning. Det är viktigt att patienten får goda kunskaper om tinnitus och om vilka behandlingsmetoder det finns.

Tinnitusinformation för personer med hörselnedsättning och tinnitus

Vid denna information kommer tyngdpunkten att ligga på tinnitus i förhållande till hörselnedsättning. För dessa patienter kommer tinnitusrehabilitering att innebära bl.a. hörapparatutprovning.

Tinnitusinformation för personer med tinnitus utan hörselnedsättning

Denna information ges till patienter med tinnitus och normal hörsel eller med en ringa hörselnedsättning. Fokus ligger på hur hjärnan fungerar och faktiskt kan programmeras om så att upplevelsen av tinnitus minskar, habituering.

Kunskaper om tinnitus och ljudstimulering

I anslutning till båda typerna av tinnitusinformation ges möjlighet till kort individuell konsultation för planering av fortsatt rehabilitering. I tinnitusrehabiliteringen arbetar man i team som består av audionom, kurator, läkare, och psykolog. Det är behovet som styr vilken/vilka yrkesprofessioner man träffar.

Ljudstimulator

Personer som är normalhörande har möjlighet att prova ut ljudstimulatorer. Ljudstimulatorn ser ut som en liten hörapparat. Den ger ifrån sig ett kontinuerligt brusande ljud. Man tar bort tystnaden och tinnitus blir inte lika påtaglig. En del upplever bruset i sig behaglig. Det är skönt att höra något annat än bara tinnitus framför allt i tysta ljudmiljöer där tinnitus upplevs mer
besvärande. Ljudnivån ställs in så att personen med tinnitus fortfarande hör sin tinnitus.
Om tinnitus är precis hörbar vet hjärnan inte om den skall koncentrera sig på tinnitus eller bruset från ljudstimulatorn. Hjärnan tappar intresset för tinnitus. Hjärnan bygger upp ett filter för tinnitus och sorterar bort tinnitus ur medvetandet. Man habituerar eller vänjer sig till tinnitus. Tinnitus skall inte maskeras. Användning av ljud på högre nivå än tinnitus maskerar tinnitus gör att tinnitus upplevs starkare när man tar bort ljudstimuleringen. Då förhindras habitueringsprocessen.

Hörapparater

För personer med hörselnedsättning och tinnitus är det viktigt att använda hörapparater, för att kunna förstärka omgivningens ljud och minska upplevelsen av tinnitus. Den ansträngning som krävs för att höra, kan i sig öka.

Psykosocialt omhändertagande

Stress, oro och dåligt psykiskt mående kan göra att habituering till tinnitus inte kommer till stånd, tinnituslidandet förlängs. Det är viktigt att skilja på vad som utlöste tinnitus och vad som gör att tinnitus fortsätter. Personer med tinnitus
kan få hjälp av kurator, psykolog och / eller läkare för att hantera sin tinnitus och sin livssituation.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Ta med dig kallelsen och legitimation.

Under undersökning eller behandling

Om du får förhinder bokar du in ett nytt besök via Mina vårdkontakter.       

Efter undersökning eller behandling

Om du har frågor efter ditt besök hör av dig enligt kontaktinformationen högst upp på sidan.       

Fysioterapeuter särskilt kunniga vad gäller hörselnedsättning och tinnitus