Hur används våra hjälpmedel?

Bildtelefon

En bildtelefon förmedlar videobild samt ljud från den man talar med. Den möjliggör kommunikation för den som är teckenspråkig eller den som har behov av visuell kommunikation.
Det finns en förmedlingstjänst för bildtelefoni som gör det möjligt att med teckenspråk via bildtelefon tala med personer som har en vanlig telefon. Samtalet förmedlas via en teckenspråkstolk.
För mer information om tjänsten och dess öppettider, se hemsidan www.bildtelefoni.net

Texttelefon

Texttelefonen förmedlar text och gör det möjligt att både ringa och ta emot samtal.
En texttelefon ansluts till ett teleuttag och består av en skrivterminal med tangentbord och en skärm som visar texten.
En dator med ett speciellt program och ett modem kan också fungera som en texttelefon. Den som är hörselskadad men kan tala kan välja att prata under samtalet och läsa samtalspartnerns svar på skärmen. Då ska en särskild tala-direkttelefon vara ansluten.
Den som är talskadad kan välja att höra samtalspartnern i en särskild höra-direkt-telefon, men skriver själv under samtalet.
Det finns en förmedlingstjänst för texttelefoni som förmedlar samtal mellan en person som använder texttelefon och en person som använder vanlig telefon. Tjänsten har öppet dygnet runt.
För mer information se Texttelefoni på hemsidan www.texttelefoni.se

Fax

När man vill sända ett faxmeddelande ska meddelandet finnas på ett A4-papper som läggs i telefaxen och skickas iväg till önskat telefonnummer.
Mottagaren måste naturligtvis också ha fax.
En fördel med att skicka fax är att man förutom text också kan använda bilder och symboler.