Jag och min hörsel för barn 5 år

Syftet är att i grupp ge barnen möjlighet att träffa andra barn med hörapparat, benförankrad hörapparat eller cochleaimplantat.

Här ger vi barnet kunskap och ändamålsenliga strategier inom områden hörselteknik, kommunikation samt hörselmedvetenhet och hörselidentitet. I linje med Barnhörselhabiliteringens vision om barns delaktighet ges utrymme för barnets egna behov och önskemål.

Medföljande vårdnadshavare/anhörig får samtidigt information från Barnhörselhabiliteringens olika professioner samt träffa andra familjer som har barn med hörselnedsättning.

Datum våren 2024:

Onsdagar kl 9:15 - 11:15

  • 7 februari
  • 14 februari
  • 21 februari
  • 28 februari
  • 6 mars
  • 13 mars
  • 20 mars

Plats: Barnhörselhabilitering Rosenlund, Tideliusgatan 12, plan 8

Vill du ha mer information, kontakta kursansvarig:

Kursen är fullbokad