HIFF - Hörselintroduktion För Föräldrar till barn 0 – 4 år

Alla föräldrar till barn med måttlig/grav hörselnedsättning erbjuds en grundläggande utbildning.

Kursen är inställd p.g.a för få anmälda

Vill du ha mer information, kontakta kursansvarig: