Information till dig som har en hörselnedsättning och slutar gymnasiet

En informationskväll om vad som är viktigt att tänka på inför framtiden när det gäller hörselfrågor. Med under träffen kommer det finnas kurator, specialpedagog och audionom.

OBS!
Seminariet kommer att hållas digitalt.

Innehåll:

  • Vart ska du vända dig framöver?
  • Kostnad?
  • Vilket stöd har du rätt till?
  • Vad ska du göra sedan; studier/arbete?
  • Vad är viktigt att tänka på?

Datum:
Onsdag den 13 mars, kl 15.30 - 17.30

Vill du ha mer information, kontakta kursansvarig:

Välkommen med din anmälan senast 10 mars!
Efter anmälan kommer inloggningsuppgifter att skickas ut.