HUSK - grundkurs

Barn mellan 7 och 12 år lär om sin hörsel tillsammans med andra i grupp. HUSK - Hörselskadade Ungdomar Säker Kommunikation.

Vi ser på film, jobbar med ljud, tittar närmare på hörapparater och tekniska hjälpmedel. Hur påverkar hörselnedsättningen mig och min omgivning? Vilka krav vågar jag ställa på min omgivning? Vilket är mitt ansvar att på ett bra sätt säga ifrån så att det inte blir missuppfattningar?

HUSK återkommer våren 2022!