Ortopedklinikens Kliniska Utbildningsavdelning KUA A22a Solna

Ring oss

08-517 758 44

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, A2:02, SOLNA

Klinisk Utbildningsavdelning, KUA, A22a är förlagd till ortopedkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna med sex vårdplatser. KUA A22a startade höstterminen 2015. Här arbetar läkar-, sjukgymnast- och sjuksköterskestudenter i interprofessionellt team runt patienten. Syftet är att lära med, av och om varandras kompetensområden.

Detta kallas interprofessionellt lärande (IPL) även kallad för IPE (Interprofessional Education). Handledarna som arbetar vid KUA har vårdansvar för patienterna.

KUA A22a är en integrerad del av vårdavdelningen A22a vid ortopedkliniken, Karolinska, Solna. Utbildningsmomentet har utgångspunkt i ortopedisk vård- och rehabilitering. Patienternas behov av medicin, omvårdnad och rehabilitering är studentgruppernas studieområde.

Studenter genomför utbildningen vid KUA under en sammanhängande tvåveckorsperiod. KUA är öppet dagtid måndag till torsdag.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Ansvariga kontakter:

Studierektor Gunnar Sandersjöö: gunnar.sandersjoo@karolinska.se
Teamansvarig Linda Aronsson: linda_aron@hotmail.com
Bitr. chefssjuksköterska Joanna Grauers: joanna.grauers@karolinska.se

Under besöket

KUA är öppet dagtid måndag till torsdag.

Efter besöket

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Ansvariga kontakter:

Studierektor Gunnar Sandersjöö: gunnar.sandersjoo@karolinska.se
Teamansvarig Linda Aronsson: linda_aron@hotmail.com
Bitr. chefssjuksköterska Joanna Grauers: joanna.grauers@karolinska.se