Ortopedavdelning A22a Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 758 44

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, A2:02, SOLNA

A22a är en traumaavdelning för patienter med akuta ortopediska skador.

Här vårdas patienter med skador i rörelseapparaten, med infektion i mjukdelar och planerade ryggkirurgiska ingrepp.

Under veckodagarna har vi även en dagkirurgisk avdelning för patienter med lättare fotkirurgi, handledsfrakturer och mjukdelstumörer.

Avdelningen har ett nära samarbete med ortopeder, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, ortopediska ingenjörer och konsulterande doktorer. På avdelningen finns även en kurator att tillgå för patienter och anhöriga som så önskar.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Observera att hos oss råder blomförbud!

Under besöket

Under veckodagarna har vi även en dagkirurgisk avdelning för patienter med lättare fotkirurgi, handledsfrakturer och mjukdelstumörer.

Avdelningen har ett nära samarbete med ortopeder, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, ortopediska ingengörer och konsulterande doktorer. På avdelningen finns även en kurator att tillgå för patienter och anhöriga som så önskar.

Efter besöket

Har du frågor efter besöket är du välkommen att höra av dig till oss.