Öron-, näs- och halsmottagning, Huddinge

Diagnoser:

Halssjukdomar, Öronsjukdomar, Sömnapnésyndrom

alla

Näs- och bihålesjukdomar

Öron-, näs- och halsmottagningen är en specialistmottagning för både barn och vuxna.

Här arbetar vi sektionerat i öron-, näs- och halssektioner. I varje sektion ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.

Nybesök

Kontakta i första hand din vårdcentral, husläkare eller privat öron-, näs- och halsspecialist även om kliniken inte har ett generellt remisstvång. Då det passerar många patienter på mottagningen varje år kan det vara svårt att få en tid till specialistläkare utan remiss. Bedömning och prioritering av remissen görs av läkare och efter detta får du tid.

Observera att remiss krävs vid akuta besök.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Följ instruktionerna i kallelsen och eventuell information som skickats hem till dig.

Att ta med

  • Kallelse
  • Legitimation
  • Eventuell lista på dina läkemedel, styrka och dosering

Vid förhinder

Det kan finnas få möjligheter att omboka tiden, därför ber vid dig acceptera denna. Om du ändå måste lämna återbud ska detta ske senast 24 timmar innan besöket. Uteblivet besök och för sent återbud debiteras.

Under besöket

Du anmäler dig i kassan i huvudentrén och du går därefter till mottagningen.

Observera om du innan läkarbesöket ska göra ett höselprov på Hörsel- och Balanskliniken, båda besöken står i samma kallelse.

Mottagningsbesöket sker hos den läkare eller sjuksköterska du blivit kallad till. Vid besöket beslutas om eventuella behandlingsåtgärder.

Efter besöket

Efter en operation eller behandling kan du eventuellt få göra flera återbesök. Du kan också själv ringa och beställa tid för återbesök vid fortsatta besvär, dock måste återbesöket vara inom 2 år efter sista besöket.

Återbesökstid gäller inte vid andra öron-, näs- och halsbesvär än de du behandlats för tidigare på kliniken. I dessa fall ber vi dig i första hand följa de instruktioner som finns för nybesök.