Neurologisk vårdavdelning R84/NAVA Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 805 84

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, Rehabgatan plan 8 ingång R84, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 13:00 - 19:00

Diagnoser:

Parkinsons sjukdom, Multipel skleros, ALS

alla

Andra neuromuskulära sjukdomar.

R84/NAVA är slutenvårdsavdelning med akutintag dygnet runt. I huvudsak kommer patienterna via akutmottagningen men vi har även postoperativ vård av patienter som genomgått operationer/ingrepp vid neurokirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

På avd R84 vårdas patienter med akuta neurologiska sjukdomstillstånd i hjärnan och centrala nervsystemet. De sjukdomar som förekommer är Parkinsons sjukdom, Multipel skleros, ALS (amyotrofisk lateralskleros), Myastenia gravis och andra neuromuskulära sjukdomar.

NAVA står för neurologisk akutvårdsavdelning och vårdtiden på en plats här är högst 72 timmar.

R84 har 21 vårdplatser varav 6 platser på NAVA och 2 platser för planerad inläggning.

Vi som arbetar på avdelningen

På avdelningen arbetar vi i team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi samarbetar med multidisciplinära team som består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator, logoped och dietist. Varje vecka har vi teamkonferens där alla patienter diskuteras för att komma fram till om och vilka behov som finns för insatser av det multidisciplinära teamet.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Till oss kommer du oftast via akutmottagningen. Undvik att ta med dig värdesaker pga. stöldrisk. Avdelningen erbjuder inlåsning av värdesaker om det inte finns någon anhörig som kan ta med dessa hem. Avdelningen tar ej ansvar för värdesaker som inte är inlåsta.

Under besöket

Du som ligger på vår avdelning kommer att genomgå undersökningar och kontroller som sker alltifrån en gång till flera gånger per dag, detta för att vi skall ha full kontroll på dina värden. Om det finns behov av insatser från arbetsterapeut och/eller sjukgymnast kommer de till dig på avdelningen.

Rond sker varje dag på förmiddagen av överläkare och avdelningsläkare. Tillsammans med sjuksköterskan går de igenom vad som behöver ske med dig. Därefter kommer de och pratar med dig för att diskutera och informera om kommande undersökningar.

Du kan behöva lite saker under vårdtiden hos oss

  • Egna hygienartiklar
  • Inneskor (gärna med hel häl)
  • Kläder att ha när du åker hem

Mobiltelefoner är tillåtna att användas med lågt ljud. Gratis Wi-Fi för dig som har dator med dig.

Tv finns i dag-/matrummet. Radio finns tyvärr inte.

Till dig som besökare

Våra besökstider är alla dagar mellan kl 13.00 - 19.00 eller enlig överenskommelse med personalen. Vi ser gärna att du spritar dina händer innan du går in på avdelningen, handsprit finns på väggen bredvid ingången. Det finns möjlighet att köpa kaffe/te till en mindre kostnad i dag-/matrummet. Har ni småbarn med vid besöket så finn det lite leksaker att låna, prata med personalen.

Om du som anhörig vill prata med ansvarig sjuksköterska går det bra att ringa och då helst efter kl 10.00. Vill du vara med på ronden så prata med personalen och bestäm en lämplig tid.

Vi är tacksamma om du som besökare inte tar med dig levande blommor då vi har patienter som kan ha lungproblematik och allergier.

Efter besöket

Om du efter utskrivningen har några frågor eller om det är något som är oklart, t ex beträffande återbesök ta kontakt med vår neurologmottagning, se mottagningens kontaktuppgifter.

Om Du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"