Neurologisk vårdavdelning R19

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Avd R19, SOLNA

Hitta hit

Avd R19 är en akutvårdsavdelning. Många av våra patienter kommer via akuten, men många kommer också från vår väntelista.

Behandlingstiden på avdelningen är relativt kort. Krävs det längre tids rehabilitering kommer detta att ske på annat sjukhus eller på annan klinik. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns att tillgå för våra inneliggande patienter. Det finns även kuratorsverksamhet knuten till avdelningen för hjälp och stöd åt patienter och anhöriga.

På avdelningen utreds och behandlas patienter med bland annat

 • Epilepsi
 • Huvudvärk
 • Lättare skalltrauma
 • Guillain-Barré
 • Myastenia Gravis
 • Polyneuropatier
 • Hjärntumörer
 • Parkinsons sjukdom
 • ALS
 • Stroke
 • MS

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Att tänka på inför ditt besök:

 • Tag med legitimation
 • Tag med en uppdaterad läkemedelslista samt läkemedel som du vet är svåra att få tag på.
 • En mobiltelefon med laddare kan vara bra att ha med.
 • Försök lämna värdesaker hemma.

Du behöver kanske dela rum med en annan patient då vi har både enkel- och tvåsalar.

Under besöket

Vi har besökstider dagligen mellan kl 13.00 - 19.00. Inga doftande blommor får medtas till   avdelningen. På sjukhuset råder rökförbud och rökning är endast tillåten på markerade platser  utomhus. Det går bra att ringa till avdelningen på tel 08-517 720 19, gärna efter ronden vid kl 11.00.

Efter besöket

Uppstår frågor efter att du kommit hem var god kontakta neurologmottagningen på telefon 08-517 720 08 för att boka ett samtal med din läkare.

Om du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"