Neurologisk vårdavdelning R15 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 720 15

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Avd R15, SOLNA

Hitta hit

Diagnoser:

Stroke, Epilepsi, Polyneuropati

alla

Kärlocklusioner/dissektioner, ALS, hjärnskakning

Avdelningen är specialiserad på cerebrovaskulära sjukdomar som hjärnblödning, hjärninfarkt, TIA, kärlocklusioner/ dissektioner. Vi vårdar även patienter med ALS, muskelneuropatier, Myastenia Gravis, Guillain Barré, Epilepsi och Commotio.

Neurologavdelning R15/R12/NAVE är Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas Strokeenhet. R15 befinner sig fysiskt på plan 5 och R12 på plan 2.

NAVE står för Neurologisk Akutvårdsenhet och är en övervakningsenhet som möjliggör kontinuerlig observation av vitala funktioner som andning, cirkulation, medvetandegrad, metabola parametrar samt neurologiskt status. På NAVE ges specifika medicinska behandlingar såsom trombolys, CPAP, cough-assist och anti-epileptisk intravenös behandling.

Läs mer om sjukdomarna på 1177 Vårdguiden

Undersökningar

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Att tänka på inför ditt besök:

  • Ta med legitimation.
  • Ta med en uppdaterad läkemedelslista samt läkemedel du vet är svåra att få tag i.
  • En mobiltelefon med laddare kan vara bra att ha med.
  • Försök lämna värdesaker hemma.

R15 är en strokeenhet. Här vårdas främst patienter med stroke (hjärnblödningar, hjärninfarkter) och/eller TIA (övergående stroke). Vi tar även emot patienter med andra neurologiska sjukdomar i behov av akut inneliggande vård.

R15 tar emot patienter från akutmottagningen dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi har dessutom ett uppdrag att ta emot patienter från andra sjukhus i Stockholm och andra landsting för högspecialiserad strokesjukvård.

På R12 har vi vår neurologiska akutvårdsenhet (NAVE), där vi bedriver kontinuerlig övervakning av patienter med behov av hög personaltäthet och täta kontroller. Ofta skrivs patienter in på NAVE först och vårdas där initialt, och får sedan flytta upp till en vanlig sal på R15.

Under besöket

Avdelningen har inga särskilda besökstider, vilket innebär att anhöriga är välkomna i princip när som helst på dygnet. Ibland pågår dock omvårdnad och undersökningar på salen, som gör att vi ber anhöriga vänta utanför en stund.

På grund av allergier är det inte tillåtet med blommor eller parfymer på avdelningen.

På R15 arbetar sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans dygnet runt. Dagtid mellan kl. 8-17 har  vi läkare på avdelningen, och övrig tid finns en jourläkare tillgänglig på akutmottagningen. I veckorna finns här även sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kurator. Vi har även tillgång till en logoped för sväljbedömningar och dietist för nutritionsbedömningar.

Vår receptionist finns här på vardagar. Anmäl dig i receptionen när du kommer in för planerad inläggning eller på besök. Har du frågor hänvisas du vidare till ansvarig sjuksköterska.

R15 är en akutvårdsenhet med intag av patienter dygnet runt. För att använde de vårdplatser som finns att tillgå optimalt blandas kvinnor och män i samma patientsalar, givetvis med möjlighet att skärma av runt sängen. Ser du detta som ett problem önskar vi att du informerar oss. Vi försöker i den mån det är möjligt att respektera era önskemål.

Värdesaker som patienten inte själv kan ansvara för kan låsas in i ett värdeskåp mot kvitto och fås tillbaka vid utskrivning eller när så önskas. Patienterna ansvarar själv för värdesaker som inte låses in i värdeskåp. Allra bäst är det om någon anhörig kan ta hem värdesakerna. Kläder, skor och liknande kan förvaras i låsbart skåp på salen, som patienten själv får nyckel till. Det är bra att ha skor och hygienartiklar med sig.

Ni kan ringa till avdelningen alla tider på dygnet. Vi är tacksamma om telefonkontakten kan skötas av en eller två personer, som vidarebefordrar informationen till övriga närstående. Undvik om möjligt att ringa under rapport som sker mellan 7-7.15 samt 21-21.30.

Du kan använda din egen mobiltelefon på avdelningen. Vi ber er dock att ha telefonsignalen avstängd (dvs. ljudlöst läge) för att inte störa medpatienter.

Efter besöket

På R15 bedrivs bara akutsjukvård. Om det blir aktuellt med rehabilitering skrivs remiss till en sådan instans på ett annat sjukhus.

Innan utskrivning skall du ha ett utskrivningssamtal med behandlande läkare, där du får information om diagnos och behandling, vilken uppföljning som ska ske, samt ges tillfälle att ställa frågor. Ett tips är att ha en anhörig med vid utskrivning för att lättare komma ihåg vilken information som ges.

Vi strävar hela tiden mot ett mål med nöjda patienter och anhöriga. Därför delas det då och då ut enkäter på avdelningen, för att ta reda på vad ni tycker om vården här. Det är givetvis helt frivilligt att delta och man får vara helt anonym. Vi uppskattar verkligen ert deltagande!

Karolinska är ett universitetssjukhus. Här bedrivs forskning inom olika områden. Utifrån pågående forskning kan du bli tillfrågad om du vill vara med i någon form av studie. All form av deltagande är frivillig.

Inom sjukvården finns flera olika register för att följa upp behandlingar och utveckla vården. Alla som insjuknar med stroke/TIA läggs in i det nationella kvalitetsregistren Riksstroke och SITS.

Genom dessa register kommer alla som insjuknar i stroke att följas upp vid 3 månader och 1 år. Fråga gärna om du vill veta mer.

Tack vare Patientdatalagen är det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler, så att den du möter kan få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig. Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att vi enklare ska kunna se hela din vårdhistoria, så att du snabbt kan får god och säker vård.

Karolinska Universitetssjukhuset tillämpar sammanhållen journalföring med andra vårdgivare vilket innebär att andra vårdgivare får ta del av dina journaluppgifter om uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling och att du samtycker till det. Om du inte vill att dina uppgifter skall vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du tala om det för vårdpersonalen. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig en bra vård.

Om Du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"