Neurologisk vårdavdelning R12 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 788 12

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Avd R12, SOLNA

Diagnoser:

Stroke, Epilepsi, Polyneuropati

alla

Kärlocklusioner/dissektioner, ALS, hjärnskakning.

Neurologavdelning R15/R12/NAVE är Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas Strokeenhet. R15 befinner sig fysiskt på plan 5 och R12 på plan 2. Avdelningen är specialiserad på cerebrovaskulära sjukdomar som hjärnblödning, hjärninfarkt, TIA, kärlocklusioner/ dissektioner. Vi vårdar även patienter med ALS, muskelneuropatier, Myastenia Gravis, Guillain Barré, Epilepsi och Commotio.

R12 är en avdelning där NAVE (neurologisk akutvårdsenhet) bedriver vård sida vid sida med NIVA (neurokirurgisk intensivvårdsavdelning). Avdelningen öppnade i oktober 2012.

I nuläget är två NAVE-salar öppna, sal 2 och 3, med tre platser vardera för observation av patienter med neurologisk påverkan som vid hjärninfarkter och hjärnblödningar, epilepsi, inflammationer i centrala nervsystemet m.m. Största andelen är akutpatienter som inkommer via akutmottagningen.

NAVE står för Neurologisk Akutvårdsenhet och är en övervakningsenhet som möjliggör kontinuerlig observation av vitala funktioner som andning, cirkulation, medvetandegrad, metabola parametrar samt neurologiskt status. På NAVE ges specifika medicinska behandlingar såsom trombolys, CPAP, cough-assist och anti-epileptisk intravenös behandling.

Läs mer om sjukdomarna på 1177 Vårdguiden

Undersökningar

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

R12 tar emot patienter från akutmottagningen dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi har dessutom ett uppdrag att ta emot patienter från andra sjukhus i Stockholm och andra landsting för högspecialiserad strokesjukvård.

På grund av allergier får inga nötter medtas till avdelningen, inte heller blommor eller parfymer.

Under besöket

NAVE-salarna är alltid bemannade av sjuksköterskor och undersköterskor. Sjuksköterskan är ansvarig för din omvårdnad, ger dig mediciner och utför tillsammans med undersköterskan omvårdnad, observationer och undersökningar.

Läkare finns på avdelningen dagtid på vardagarna. Rond sker 2 ggr/dag, då läkare och sjuksköterska tillsammans går igenom undersökningar, behandlingar och vidare planering för varje patient. Övrig tid finns en läkare på akutmottagningen tillgänglig vid akut behov.

Avdelningen har inga särskilda besökstider, vilket innebär att anhöriga är välkomna i princip när som helst på dygnet. Ibland pågår dock omvårdnad och undersökningar på salen, som gör att vi ber anhöriga vänta utanför en stund. Det finns två anhörigrum, där besökare kan sitta och ta en kopp kaffe eller te medan de väntar. På ett av anhörigrummen finns även en besökstoalett.

Efter besöket

När behovet av kontinuerlig övervakning är över, flyttas patienterna oftast till en vårdavdelning i samma hus - oftast till R15 - för fortsatt vård.

Om Du eller dina närstående vill få ytterligare information om hur det är att få en neurologisk diagnos, vilken hjälp det finns att få, vart vänder man sig. Neurologiska Råd- och stödenheten har sammanställt ett material som kan vara till stor hjälp - "Patientens och närståendes resa genom sjukvården"