Neurokirurgisk vårdavdelning R14 Solna

Vi flyttar den 7 oktober 2018!

16 augusti 2018, 10:41

Den 7 oktober 2018 flyttar vi till nya sjukhusbyggnaden. I samband med flytten byter vi namn till vårdavdelning Neuro 4. Ny adress är Eugeniavägen 11, hiss B plan 11 (internadress B11:17). 

Kontrollera adressen i din kallelse om du ska besöka oss i Solna.

Se karta över området och byggnaden

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 720 14

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, R1:04, SOLNA

Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Torsdag 13:00 - 19:00
  • Fredag 13:00 - 14:00

Diagnoser:

Hjärntumörer, kärlmissbildningar, svåra smärttillstånd

alla

rörelserubbningar

Avdelning R14 är en vårdavdelning som är inriktad på kirurgisk behandling av smärttillstånd och rörelserubbningar samt vård av patienter som behandlas med stereotaktisk strålkirurgi (den så kallade gammakniven eller strålkniven).

Även patienter med aneurysm (pulsåderbråck) och andra kärlmissbildningar som ska behandlas via röntgenkateter (så kallad interventionell behandling) eller patienter som ska genomgå avancerade diagnostiska röntgenundersökningar vårdas på avdelningen.

Avdelningen är en veckoavdelning och är öppen måndag - fredag.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Inskriving

Inskrivning görs vanligtvis några dagar innan ingreppet ska utföras. Inskrivningen sker på Neurokirurgiska klinikens inskrivningsmottagning eller på avdelningen. Du kallas antingen via brev eller telefon och du får då reda på om du ska skrivas in på inskrivningsmottagningen eller avdelningen. Om du skrivs in via inskrivningsmottagningen kommer du få gå hem efter inskrivningsbesöket och komma tillbaka dagen innan eller samma dag som ingreppet. Det är viktigt att du noggrant tar del av all hemskickad information.Under inskrivningsdagen är det inplanerat samtal med läkare och sjuksköterska. Om ingreppet kräver sövning får du även träffa narkosläkare.  

Legitimation eller annan identifikationshandling ska tas med vid inskrivningen. Smycken och annat värdefullt ska lämnas hemma. Mobiltelefon går bra att ta med och får användas på avdelningen. Läkemedel som används regelbundet ska även tas med till inskrivningen.

Under besöket

Närstående

Närstående är välkomna på våra besökstider. Självklart är även barn välkomna.
Kontakta gärna avdelningen om ni önskar komma innan eller efter besökstiden.

För att skydda patienterna råder foto- och filmförbud på avdelningen och på grund av allergi- och infektionsrisken får inte nötter eller blommor tas med.

Dagrum

Längst ner i korridoren på avdelningen finns ett dagrum som används som matsal, TV-rum, väntrum och uppehållsrum. Måltider får gärna intas i dagrummet.

Efter besöket

Fortsatt vård

Beroende på vilket ingrepp du genomgått ser eftervården olika ut. Vid utskrivning från avdelningen får du reda på vad som gäller för just det ingreppet som du genomgått.
Förlängning av recept, sjukskrivning eller övriga medicinska frågor sköts av husläkare eller vårdcentral efter utskrivningen från avdelningen. För frågor om eventuella återbesökstider kontaktas neurokirurgiska mottagningen.

För frågor gällande journal kontaktar du Journalservice.