Lungmottagningen Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 817 20

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C2:89, HUDDINGE

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Tillfälligt ändrade tider

När du ringer till oss får du en bestämd tid när vi ringer upp

Inringningstid Huddinge: Måndag - Torsdag: 07.00-15.00, Fredag 07.00-11.00. Telefonnummer:08-585 817 20.

Återbud kan lämnas hela dygnet på telefonnummer enligt ovan och knappval 9

Välj rätt knappval för bättre hantering av ditt ärende. Knappa gärna in ditt personnummer och telefonnummer för snabbare hantering.

Diagnoser:

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL

På lungmottagningen erbjuder vi högspecialiserad vård för patienter med lungsjukdomar som inte kan utredas och behandlas på vårdcentral.

Vi utreder och behandlar patienter med t.ex.

 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom - KOL,
 • Bronkiektasier
 • Sarkoidos
 • Fibros.

Vårt uppdrag är att göra en kvalificerad bedömning och ta ställning till ytterligare utredning, behandling samt vård.

Diagnoser

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vänligen registrera dig i centralkassan i huvudentrén på plan 5 eller i entré R2 på plan 4, innan det avtalade besöket. Kassorna är kontantfria så betalning sker med kort eller via faktura. Kom i god tid då det kan vara kö till kassan.Frikort gäller. Medtag giltig legitimation.

Avbokning av besök skall ske senast 24 timmar innan utsatt tid. Uteblivet besök debiteras med besöksavgiften. OBS! Ej avbokad tid debiteras även om du har frikort.

 • Det finns få möjligheter att omboka tiden. Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
 • Läs igenom din kallelse ordentligt då, Allergimottagningen finns både i Huddinge och Solna.
 • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
 • Återbud kan lämnas dygnet runt i röstbrevlådan. Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.

Under besöket

Besöket på lungmottagningen kan innehålla

 • Dynamisk spirometri,
 • Mätningar av syremättnad,
 • Blodgas,
 • Bakterieodlingar,
 • Tuberculintest,
 • Förberedelser inför bronkoskopi, NO-mätning, 
 • Information och rådgivning

Efter besöket

Efter ditt besök kommer du tillsammans med läkare och vårdpersonal överens om vidare planering