Allergimottagningen Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 817 20

Besök oss

Hälsovägen, Huddinge, C289, STOCKHOLM

Hitta hit

tider

Tillfälligt ändrade tider

När du ringer till oss får du en bestämd tid när vi ringer upp

Inringningstid Huddinge: Måndag - Torsdag: 07.00-15.00, Fredag 07.00-11.00. Telefonnummer:08-585 817 20.

Återbud kan lämnas hela dygnet på telefonnummer enligt ovan och knappval 9

Välj rätt knappval för bättre hantering av ditt ärende. Knappa gärna in ditt personnummer och telefonnummer för snabbare hantering.

Diagnoser:

Allergi

På allergimottagningen erbjuder läkare, sjuksköterskor och undersköterskor högspecialiserad vård inom flera profilområden.Vi utreder och behandlar astma, allergier och annan överkänslighet som inte kan utredas och behandlas på vårdcentral. Vårt uppdrag är att göra en kvalificerad bedömning och ta ställning till ytterligare utredning, behandling samt vård.

 • Vi hjälper vårdcentraler med utredning och behandling av astma.
 • Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor och kurator.
 • De flesta patienter med en lättare till medelsvår form av astma kan skötas på vårdcentralen.
 • Vi utreder också allergier mot pollen, pälsdjur, kvalster, mögel, bi, geting, födoämnen och läkemedel.

 

Allergivaccination/Hyposens-behandling

Vi bedriver mottagning för patienter som har behov av allergivaccination mot framförallt pollen, geting, bi och i vissa fall pälsdjur och kvalster. Behandlingen är med 8 veckors mellanrum i ca 3-5 år.

Diagnoser

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vänligen registrera dig i centralkassan i huvudentrén på plan 5 eller i entré R2 på plan 4, innan det avtalade besöket. Kassorna är kontantfria så betalning sker med kort eller via faktura. Kom i god tid då det kan vara kö till kassan.Frikort gäller. Medtag giltig legitimation.

Avbokning av besök skall ske senast 24 timmar innan utsatt tid. Uteblivet besök debiteras med besöksavgiften. OBS! Ej avbokad tid debiteras även om du har frikort.

 • Det finns få möjligheter att omboka tiden. Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
 • Läs igenom din kallelse ordentligt då, Allergimottagningen finns både i Huddinge och Solna.
 • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
 • Återbud kan lämnas dygnet runt i röstbrevlådan. Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.

Under besöket

Besöket på allergimottagningen kan innehålla:

 • Pricktest (hudtest),
 • Spirometri (lungfunktionstest) 
 • FENO (mätning av kväveoxid i utandningsluft).
 • Olika tester för att kontrollera känsligheten i luftvägarna.
 • Utredningen kan också innehålla provokation/test med läkemedel eller födoämnen, rådgivning hos sjuksköterska.
 • Ha kläder som är enkla att ta av så underlättas t.ex. pricktest

 

Efter besöket

Efter ditt besök kommer du tillsammans med läkare och vårdpersonal överens om vidare planering.

Den behandling som utprovas av oss följs regelmässigt upp härifrån under en tid varefter behandlingsansvaret återförs till din remitterande läkare, exempelvis på vårdcentralen.