Patientföreningar

Kontaktinformation till patientföreningar

Sveriges Riksförening Alfa-1 antitrypsin
E-post: info@alfa-1.se

Cancersjukas Riksförbund
E-post: info@cancersjukasriks.se
Tel: 08- 31 82 05
Fax: 08-32 07 60

Riksförbundet Cystisk Fibros
Tel: 018-15 16 22

Föreningen mot Familjär Amyloidos
Brinken
931 85 Skellefteå

Föreningen mot Skelleftesjukan,
FAMY-Norrbotten
Prästgårdsgatan 3
941 31 PITEÅ
Tel: 0911-197 64
E-post: famyp@swipnet.se

Riksföreningen för Familjer med Hepatit-B bärande barn
E-post: rfhbmedlem@hotmail.com

Riksförening Hepatit C
Tel: 08-24 88 80

Leverförbundet
E-post: admin@leverforbundet​.org

Mag- och Tarmförbundet
E-post: info@magotarm.se

MOD - Mer organdonation
MOD på Facebook
E-post: info@merorgandonation.se
Tel: 073-692 9914

PBC Sverige
c/o Brucker, Smedbyvägen 26
184 32 Åkersberga
E-post: hej@pbcsverige.se 

Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar
Tel: 08-711 56 09
E-post: porfyrisjukdomar@gmail.com
Ingår i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

PSC Patients Europe
PSCPE på Facebook

Transplanterades Förening
https://sv-se.facebook.com/transplanterades.forening

Wilson patientförening
Tel: 08-582 408 40