Forskning vid Levercentrum

Vi har ett starkt forskningssamarbete med Karolinska Institutet och medverkar i många nationella och internationella studier. Detta medför att vi har tillgång till de senaste forskningsrönen och de nyaste behandlingarna.

En majoritet av läkarna vid Levercentrum bedriver själva aktiv forskning och en stor mängd studier pågår regelbundet. Är du som patient intresserad av att veta mer om vilka studier som just nu bedrivs vid Levercentrum så kontakta din ansvarige läkare.