Varicer - åderbråck i matstrupen

Bakgrund

Vid skrumplever har blodet svårt att strömma normalt genom levern och måste gå andra vägar. En av dessa är genom tunna kärl i matstrupen som då omvandlas till åderbråck (varicer). Med tiden kan dessa bli stora och om trycket är tillräckligt högt kan de spricka.

Symtom

Åderbråck i matstrupen orsakar inga symtom om de inte spricker och blöder. När de blöder är symtomen ofta dramatiska med blodiga kräkningar eller svartfärgad/blodig avföring. Vid långsam blödning kan enda tecknet vara ett lågt blodvärde.

Diagnos

Diagnos av åderbråck i matstrupen görs med en undersökning (gastroskopi) av insidan av matstrupen så att läkaren kan se om det finns åderbråck eller inte. Undersökning av matstrupen görs alltid vid misstanke om skrumplever. Gastroskopi upprepas regelbundet för den som har misstänkt eller konstaterad skrumplever då det finns risk att man utvecklar åderbråck i matstrupen med tiden.

Behandling

I första hand behöver trycket i åderbråcken sänkas. Detta görs genom att man tar läkemedel, av typen betablockare. Om man inte tål detta på grund av biverkningar kan läkaren istället vid gastroskopin sätta små gummiband på åderbråcken för att de ska dra ihop sig. Vid akut blödning krävs att man omedelbart läggs in på sjukhus, ofta på intensivvårdsklinik.

Prognos

Blödande åderbråck är en mycket allvarlig komplikation till skrumplever och innebär en klar fara för livet. Många gånger kan situationen stabiliseras med läkemedel och upprepade gastroskopibehandlingar med gummiband, men om detta inte fungerar kan levertransplantation bli aktuellt.