Primär skleroserande kolangit

Primär skleroserande kolangit - PSC är en sjukdom där man av oklar anledning får en inflammation i gallgångarna.

Bakgrund

Gallgångarna leder galla från levern till tarmen. Inflammationen finns både i gallgångarna i levern och utanför den. Inflammationen gör att det bildas ärr i gallgångarna och gör att levern inte kan göra sig av med galla på ett bra sätt. Det leder till att levern skadas.

Omkring 80 procent av patienter med PSC har samtidigt även inflammation i tarmen, vanligen sjukdomen ulcerös kolit.

Symtom

I början känner man ofta inte av sjukdomen. Den märks då bara på höga leverprover som kan mätas vid ett blodprov. Man kan drabbas av klåda då gallsyror trycks ut i blodet. Detta gör också att huden och ögonvitorna kan färgas gula, så kallad gulsot (ikterus).

Det är vanligt att bakterier från tarmen kan ta sig upp i de skadade gallvägarna (kolangit). Detta ger hög feber och buksmärta. Man har också en ökad risk för att bilda stenar i gallvägarna. Sjukdomen kan efter ett antal år leda till skrumplever. Det är vanligt att man får problem att ta upp fettlösliga vitaminer i tarmen.

Diagnos

Diagnosen PSC kan ställas antingen genom en magnetkameraundersökning (MRCP) eller ett kirurgiskt ingrepp där man blir sövd (ERCP). På så sätt kan man se om gallgångarna fått ärr. Ibland kan man behöva göra en leverbiopsi, ta ett prov från levern.

Behandling

Det finns i nuläget ingen botande behandling för PSC. Vid bakterieinfektion i gallvägarna behandlas man med antibiotika, ofta i droppform. Man behöver då läggas in på sjukhus. Ibland behöver gallgångarna öppnas upp vilket görs i sövt tillstånd. Man får då ofta också ett litet rör inlagt i gallgångarna, i så fall behöver detta tas bort efter omkring 3 månader. Vid vitaminbrist får man behandling med tabletter.

Prognos

PSC är en svår sjukdom som ofta ger leder till att man behöver byta ut levern, det vill säga göra en levertransplantation. I snitt tar det dock omkring 14 år från diagnos tills detta behövs och i många fall kommer det aldrig att behövas. Det finns också en ökad risk för cancer i gallgångarna och i tjocktarmen (vid samtidig tarmsjukdom). Vi gör därför regelbundna uppföljningar med blodprover och röntgen av gallgångarna samt kameraundersökning av tjocktarmen (koloskopi).

Studier

Levercentrum har mycket lång erfarenhet av PSC och det pågår en mängd studier vid centrat. Prata med din läkare för mer information.