Primär biliär cirrhos

Primär biliär cirrhos - PBC är en leversjukdom som innebär att små gallgångar i levern har skadats.

Bakgrund

Gallgångarna transporterar galla från levern till tarmen. När de skadats får gallan svårt att komma ut och orsakar istället skador på levern. Man kan också få svårt att ta upp olika vitaminer från tarmen. Man vet inte varför primär biliär cirrhos uppkommer.

Symtom

När gallan trycks ut i blodet får man ofta klåda. Hud och ögonvitor kan gulfärgas (ikterus). Trötthet är också vanligt förekommande.

Diagnos

Läkaren ställer diagnosen PBC med hjälp av blodprover. Ibland kan han eller hon behöva göra en leverbiopsi, ta ett prov från levern. Ibland behöver gallgångarna röntgas för att utesluta andra sjukdomar.

Behandling

När man har PBC behandlas man ofta med läkemedlet ursofalk. Det gör att gallan blir mer lättflytande och har enklare att komma ut från levern. Klåda kan ibland behöva behandlas med andra läkemedel. Vitaminbehandling är vanligt.

Prognos

Om sjukdomen lämnas obehandlad eller upptäcks i ett sent stadium kan skrumplever hinna uppkomma. Annars är prognosen mycket god.