Portavenstrombos - PVT

Portavenstrombos - PVT innebär att en blodpropp bildats i portavenen, ett kärl som tillför blod till levern.

Bakgrund

Flera orsaker kan ligga bakom. De vanligaste är skrumplever, cancer i buken och förändringar i blodets levringsförmåga. En grupp blodsjukdomar, som kännetecknas av ett ökat antal blodkroppar, så kallad myeloproliferativ sjukdom har särskilt förknippats med blodproppar i levern men inte i andra organ.

Symtom

Buksmärta och feber förkommer oftast vid akut PVT. Blödning från mag-tarmkanalen kan vara ett symtom vid kronisk PVT. Symtomen varierar dock beroende på bakomliggande orsak. Har man skrumplever kan man till exempel helt sakna symptom.

Diagnos

För att ställa diagnosen krävs en noggrann radiologisk undersökning av levern med hjälp utav ultraljud, datortomografi eller magnetkamera.

Behandling

Inför behandlingsstart får man genomgå en gastroskopi  för att undersöka om man har åderbråck i matstrupen (esofagusvaricer) eller inte.

Har man en färsk, akut PVT utan bakomliggande skrumplever eller cancer rekommenderas det att man tar blodproppsförebyggande behandling (antikoagulantia) i minst 3-6 månader efter att proppen upptäckts.

Vid långvariga problem med PVT (kronisk PVT ) samt vid PVT med bakomliggande leversjukdom eller cancer kan man i vissa fall få blodproppsförebyggande behandling. Vid svår och komplicerad PVT undersöks oftast möjligheterna till att genomföra en shuntningsoperation förkortad som TIPS.

Prognos

Prognosen är god om man inte har bakomliggande skrumplever eller cancer (HCC).

Forskning

Intensiv forskning bedrivs vid Levercentrum för att identifiera olika faktorer av betydelse för utveckling blodproppar i levern.