Levertransplantationsutredning

Levertransplantation är ett omfattande ingrepp som kan komma ifråga vid svår leversjukdom. De vanligaste orsakerna till behov av levertransplantation i Sverige är olika sjukdomar som lett till skrumplever, levercancer, olika metabola sjukdomar med eller utan leversjukdom samt akut leversvikt.

Utredning för levertransplantion syftar till tre saker:

  1. Att ta reda på om leversjukdomen är så pass allvarlig att levertransplantation behövs.
  2. Att ta reda på om patienten är i så pass bra fysiskt och psykiskt skick att han eller hon klarar av en transplantation och dess eftervård utan alltför stora risker
  3. Att patienten och även anhöriga ska få tillräckligt med information för att självständigt kunna ta beslut om han eller hon verkligen vill bli transplanterad.

Utredningen tar fyra dagar eller mer

Vi vill gärna att patienten har med sig en närstående under utredningen. Utredningen består av omfattande blodprovstagning, röntgen- och andra undersökningar. Patienten och anhöriga får samtala med flera specialister; leverläkare, transplantationskirurg, narkosläkare samt även dietist, sjukgymnast och kurator.

Transplantationsutredningen genomförs antingen inneliggande på sjukhuset vilket då tar cirka fyra dagar, eller via vår dagvård varvid patienten sover hemma. Utredningen avslutas alltid på en torsdag, då man vid en konferens tar ett slutgiltigt beslut om man ska rekommendera transplantation eller inte.

Transplantationskirurgiska kliniken har ansvaret efter transplantation

Under utredningen och fram till transplantationen genomförs ansvarar Hepatologiska enheten för patienten, efter utförd transplantation övertas patientansvaret av Transplantationskirurgiska kliniken.