Levermetastasering vid neuroendokrina tumörer - NET

Neuroendokrina tumörer - NET kan uppkomma i på olika platser i kroppen. Vanligast är i tunntarmen men NET kan även uppstå i andra organ som bukspottkörteln och tjocktarm.

Bakgrund

NET är en form av cancer som kan bilda metastaser, dottertumörer. Den vanligaste platsen för NET-metastaser är i levern. Det som skiljer NET från andra cancerformer i mag-tarmkanalen är att det vanligen är en långsam sjukdom som man kan leva med under många år.

Levermetastaser från NET behandlas för att minska symtom

Levermetastaser från NET kan i regel inte botas helt. Sjukdomens inneboende egenskaper gör att metastaserna ofta kommer tillbaka, även om de behandlas. Avgörande för när levermetastaser från NET skall behandlas är hur man mår och hur mycket tumörerna påverkar kroppen. Beslut om behandling av levermetastaser ligger i första hand hos den kirurg eller endokrinolog som har hand om behandlingen av NET.

Utredning för att se om behandling är möjlig

När den behandlande läkaren kommer fram till att en behandling av levermetastaser från NET är lämplig diskuteras fallet på vår multidisciplinära leverkonferens. Där diskuterar vi utifrån klinisk bild, prover och röntgenundersökningar.

Beslutet är olika från fall till fall. Det beror på hur många levermetastaser som finns, var de sitter i levern och vilken typ av behandling som man bedöms klara av, med avseende på andra sjukdomar. Grundregeln för att genomföra en behandling av levermetastaser från NET är att minst 90 procent av metastaserna kan tas bort vid behandlingen.

Behandling av levermetastaser från NET

Flera olika typer av behandling är möjligt att genomföra.

Öppen leverkirurgi där delar av levern opereras bort enligt samma principer som vid annan metastaskirurgi förekommer (länk till patienttext om mCRC).

Ett annat alternativ är lokalablativ behandling där metastaserna värmebehandlas. Det kan göras både vid operation och via huden. Vid lokalablation placerar läkaren en eller flera nålar i metastastumören och energi förs ner till i tumören via mikrovågor eller radiofrekvent ström. Metastasen och kringliggande levervävnad hettas då upp så att den koagulerar och tumörcellerna dör. En kombination av leverkirurgi och ablation kan också göras för att komma åt så många metastaser som möjligt.

När antalet metastaser är stort eller den sammanlagda volymen av metastaser är stor används i utvalda fall artärembolisering för att behandla metastaserna. Leverartären kateteriseras från ljumsken och ena halvan av leverns artärblodflöde blockeras. Att blodet stängs av leder till att tumörerna i det området inte längre får näring och krymper. På så sätt minskar symtomen från metastaserna. Behandlingen kan upprepas för att täcka båda leverloberna.