Levermetastaser från cancer i tjocktarm eller ändtarm - mCRC

Cancer i tjocktarm och ändtarm är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.

Bakgrund

 Var tredje till varannan patient drabbas någon gång under sjukdomen av metastaser (dottertumörer) i levern.

Metastaserna kan finnas redan när man får cancerdiagnosen, eller hittas senare. För att hitta levermetastaser används undersökning med ultraljud eller skiktröntgen (datortomografi).

Operation för att ta bort metastaser

Om metastaserna enbart finns i levern kan man göra en operation för att avlägsna metastaserna. Beslutet att operera bygger på flera faktorer. Viktigast är var i levern metastaserna sitter och hur mycket frisk lever som beräknas bli kvar efter operationen. Antalet metastaser är idag av mindre betydelse.

Cellgifter kombineras med operationen

Den behandlingsstrategi som används idag innebär oftast en kombination av cellgifter före och efter leveroperationen. För att det skall vara meningsfullt med operation av levermetastaser behöver cellgiftbehandlingen ha effekt på metastaserna så att metastaserna minskar eller åtminstone slutar växa.

Symtom

Levermetastaser ger sällan några symtom. Antingen upptäcks de i samband med utredningen som görs när man diagnostiserat en tumör i tjocktarm och ändtarm. Eller så upptäcks de vid de kontrollundersökningar som görs efter operationen av tumören i tjocktarm och ändtarm.

Utredning om operation på Levercentrum

På Levercentrum tar vi beslut om vi bör operera bort metastaser som spridits till levern från en ändtarms- eller tjocktarmscancer. Vi behöver avgöra om man som patient kan klara av ett stort kirurgiskt ingrepp. Dessutom kartlägger vi metastaserna med olika röntgenundersökningar för att avgöra om vi med operation kan få bort metastaserna från levern.

Vi diskuterar patienterna på vår leverkonferens där vår samlade kompetens inom kirurgi, radiologi, patologi och onkologi beslutar om en behandlingsplan. Beslutet varierar från fall till fall, då det är många faktorer att tänka på.

Risker med operation

Modern leverkirurgi kan idag genomföras säkert och med få komplikationer. Inga operationer är befriade från risker, inte heller leverkirurgi. De vanligaste komplikationerna efter leverkirurgi utgörs av blödning och galläckage.

Stor bit av levern kan tas bort

Vid leveroperationen tas metastaserna bort tillsammans med frisk vävnad runtomkring. Den friska vävnaden tas bort dels för att få marginal och dels för att levern bör delas efter hur de stora blodkärlen sitter i levern. Läget av metastasen i lever kan då vara sådant att man ibland måste ta bort halva levern trots att det bara finns en metastas.

Man kan dock operera bort stora delar av levern utan större problem. Levern har en stor förmåga att läka, både till storlek och funktion. Inom ett par veckor efter operationen har levern växt ut till 80-90 procent av sin tidigare storlek och funktion.