Leverförvirring - leverkoma

Levern har bland annat som uppgift att rena blodet från slaggprodukter. Vid skrumplever och dålig leverfunktion renas blodet inte på ett bra sätt. Slaggprodukter från tarmen kan då komma till hjärnan och påverka hjärnans funktion. Det kan leda till förvirring och i värsta fall koma.

Bakgrund

Ofta kan man uppleva detta i samband med annan försämring av sin leversjukdom, exempelvis vid en infektion eller blödning. Tillståndet kallas även leverencefalopati.

Symtom

I ett tidigt skede innebär leverförvirring ofta att man blir trött och upplever koncentrationssvårigheter, som att man exempelvis får svårt att hänga med i TV-program. Vid svårare tillstånd kan man bli personlighetsförändrad och ordentligt trött samt tydligt förvirrad. I det svåraste stadiet uppträder koma.

Diagnos

Vid svårare tillstånd är diagnosen ofta uppenbar för en läkare. Ibland måste andra orsaker uteslutas med till exempel hjärnröntgen och andra underökningar och prover.

Behandling

Den viktigaste behandlingen vid leverförvirring är att förbättra tarmfunktionen och dess bakteriesammansättning. Detta görs genom att du får dricka ett tarmreglerande läkemedel (laktulos) med målsättning att du skall ha två till tre halvfasta avföringar dagligen. Det är dock minst lika viktigt att denna behandling inte överdrivs så att man får vätskebrist som också kan leda till leverförvirring. Ibland kan behandling med antibiotika bli aktuellt.

Prognos

Leverförvirring är ett mycket allvarligt tillstånd som innebär att levern är mycket sjuk. Ofta påbörjas därför en utredning för att byta ut levern (levertransplantation).

Vad kan jag göra själv?

  • Se till att du har minst två halvfasta avföringar dagligen genom att ta ditt läkemedel.
  • Sök tidigt sjukvård vid tecken till infektion och tecken till blödning från mag-tarmkanalen så att denna kan behandlas.
  • Lita på dina anhöriga. De ser ofta tydligare än du att du håller på att utveckla en episod av leverförvirring.