Levercancer - HCC

Levercancer är relativt ovanligt i Sverige men mer vanligt i resten av världen. Det är dock en av de få cancerformer som ökar i antal nya fall per år.

Bakgrund

I 80 procent av fallen har patienten tidigare skrumplever. Vid skrumplever orsakad av hepatit C , hepatit B eller hemokromatos är risken särskilt hög.

Symtom

I tidigt skede ger levercancer, som många andra cancerformer, få eller inga symtom. Beroende på var i levern tumören sitter kan man utveckla gulsot. Det sker när gallvägarna trycks ihop av tumören och galla pressas ut i blodet. Trötthet, matleda och viktnedgång kan förekomma. Smärtor är vanligast vid svår sjukdom.

Diagnos

Har man skrumplever undersöks du regelbundet för att upptäcka tidiga former av levercancer, om inga förhinder finns. Ett ultraljud av levern görs då 1-2 gånger per år. När man misstänker levercancer kompletteras ultraljudet ofta med datortomografi och/eller magnetkameraundersökning. Vid osäkerhet, eller om skrumplever inte förekommer genomförs en leverbiopsi.

Behandling

Behandling av levercancer beror på flera faktorer. Som hur stor tumören är, var i levern den sitter, om det finns spridning till resten av kroppen, och hur man mår i övrigt.

Behandlingsformer som kan komma i fråga är levertransplantation, att man opererar bort den del av levern där tumören sitter (resektion), lokal förstöring av tumören (RF), kemoembolisering (TACE) med cellgifter, eller behandling med bromsmedicin som hämmar tumörens tillväxt.

Prognos

Vid tidigt upptäckt cancer som behandlas på ett optimalt sätt är chansen till bot stor.