Kryptogen cirrhos

Kryptogen cirrhos innebär att man har drabbats av cirrhos, skrumplever av okänd orsak.

Bakgrund

Tidigare angav man att detta motsvarade cirka tio procent av alla fall med skrumplever. Troligen är dock de flesta av dessa fall orsakade av icke-alkoholorsakad fettlever, NASH.

Symtom

Symtomen vid kryptogen skrumplever är desamma som vid skrumplever orsakad av andra åkommor.

Diagnos

Kryptogen cirrhos är en uteslutningsdiagnos. Det betyder att man får diagnosen genom att läkaren först utesluter alla andra tänkbara orsaker till leversjukdom och skrumplever.

Om man har riskfaktorer för icke-alkoholorsakad fettlever leder detta till att man får en annan diagnos: NASH-relaterad cirrhos.

Behandling

Hittar läkaren ingen orsak till cirrhosen finns det heller ingen behandling. Ofta rekommenderas man total alkoholfrihet. Om man har övervikt och diabetes behöver man ha en optimal kontroll av övervikten och diabetessjukdomen, liksom av blodfetter och högt blodtryck.

Prognos

Skiljer sig inte från skrumplever orsakad av andra åkommor.