Höga leverprover

Med ett vanligt blodprov kan man i vården mäta olika ämnen i blodet som har koppling till leverns funktion. En för hög nivå av dessa ämnen brukar sammantaget kallas för "höga leverprover". Detta är vanligt förekommande och behöver inte alltid vara tecken till en allvarlig sjukdom.

Bakgrund

De vanligaste orsakerna till höga leverprover är övervikt och alkohol. Olika läkemedel kan också ge ofta övergående höga leverprover.

Det är viktigt att veta att det finns många olika leverprover. Därför kan man bli ombedd att ta nya prover vid flera tillfällen.

Vid kroniskt förhöjda leverprover genomförs vanligen olika utredningar för att ta reda på orsaken till detta.

Olika läkemedel och även naturläkemedel, kan ge leverskador och det är därför viktigt att du som patient noggrant informerar din läkare om vilka läkemedel du tar eller har tagit och om du konsumerar några naturläkemedel.

Symtom

Höga leverprover i sig ger inga symtom.

Prognos

Om man är frisk i övrigt och det inte finns någon anledning att misstänka en bakomliggande leversjukdom är det mycket vanligt att leverproverna normaliseras efter några veckor. Under denna tid bör man avstå från alkohol och gärna gå ned något i vikt.