Hepatit E

Hepatit betyder leverinflammation. Hepatit E orsakas av ett virus som förökar sig i levern och utsöndras via tarmen.

Bakgrund

Smittan sprids via förorenat vatten eller mat. Hepatit E är ovanligt i Sverige och 5-10 fall rapporteras varje år till Folkhälsomyndigheten. Av dessa är det enstaka personer som smittas i Sverige.

Symtom

Tiden från att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) i hepatit E är 3-9 veckor. Sjukdomen ger oftast inga eller lindriga symptom. Men infektionen kan orsaka akut hepatit med allvarligt förlopp och akut leversvikt  hos den som har kronisk leversjukdom eller är gravid. Infektionen läker i stort sett alltid ut, men kan bli kronisk hos patienter med nedsatt immunförsvar, till exempel efter transplantation.

Diagnos

Diagnosen på akut hepatit E ställs med hjälp av ett eller flera blodprov. Laboratoriet mäter olika ämnen i blodet som visar hur levern mår och kontrollerar om det finns antikroppar mot hepatit E.

Behandling

Hepatit E behöver i regel inte behandlas.