Hepatit D

Hepatit betyder leverinflammation. Hepatit D orsakas av ett ofullständigt virus som kräver att hepatit B virus också är närvarande för att den ska få fäste.

Bakgrund

Smitta sker på samma sätt som för hepatit B och kan ske samtidigt eller genom att smitta någon som redan har kronisk hepatit B.

Hepatit D är ovanligt. I Sverige rapporteras 5-10 fall av hepatit D varje år till Folkhälsomyndigheten.

Symtom

Samtidig infektion med hepatit B och D ger en allvarligare sjukdom än infektion med bara hepatit B.

Behandling

Behandling med interferon kan ofta bli aktuellt.

Diagnos

Alla patienter med hepatit B testas för hepatit D på infektionskliniken.