Hepatit C

Hepatit betyder leverinflammation. Hepatit C orsakas av ett virus som huvudsakligen smittar via blod. Smitta via sexuella kontakter eller från mor till barn i samband med förlossning förekommer, men är sällsynt.

Bakgrund

I Sverige har uppskattningsvis 50 000 personer kronisk hepatit C och ungefär 2000 nya fall anmäls varje år till Folkhälsomyndigheten. De allra flesta som smittas är intravenösa missbrukare, men tidigare var det även vanligt att smittas i sjukvården, till exempel via blodtransfusioner. Sedan 1992 testas alla blodprodukter för hepatit C.

Symtom

Tiden från att man smittas till att man blir sjuk i hepatit C (inkubationstiden) är 1-5 månader. Det är bara en liten andel, 15 procent, av de som smittas som får typiska symtom på akut hepatit med sjukdomskänsla och gula ögonvitor och hud (ikterus). Det här gör att många kan vara smittade med hepatit C utan att veta om det. Av de som smittas med hepatit C läker 20-50 procent ut av sig själva, resten utvecklar kronisk hepatit C.

Kronisk hepatit C ger i regel inga symptom och det tar oftast många år innan sjukdomen leder till att levern skadas. Risken för att utveckla skrumplever (cirros) är ungefär 20 procent efter 10-20 års sjukdom. Hos patienter som utvecklat skrumplever finns en årlig risk på några procent att utveckla levercancer.

Diagnos

Diagnosen på hepatit C ställs med hjälp av ett eller flera blodprov. Laboratoriet mäter olika ämnen i blodet som visar hur levern mår. Sedan kontrollerar man om det finns antikroppar mot hepatit C och om man kan hitta hepatit C virus i blodet.

Utredning av kronisk hepatit C

Har man kronisk hepatit C utreds den på infektionsmottagningen för att vi ska veta om den behöver behandlas och hur vi i sådana fall skall behandla den. Vi kontrollerar då vilken variant (genotyp) av hepatit C virus som du har och hur hög virusnivån är. Ofta måste vi också göra en ultraljudsundersökning (FibroScan) av levern eller en leverbiopsi, ta ett prov från levern, för att bedöma graden av leverskada.

Behandling

Det finns idag goda möjligheter att behandla hepatit C. Beroende på vilken variant (genotyp) av hepatit C virus som man har och graden av leverskada, botar vi idag cirka 90 procent av alla som behandlas. De närmaste året kommer vi att få tillgång till ännu flera nya läkemedel som kommer att förbättra resultaten ytterligare.

Länkar