Graviditet och kronisk leversjukdom

Leverfunktionen har betydelse vid graviditet

En kronisk leversjukdom kan påverka möjligheten att bli gravid eller vilka preventivmedel man kan använda. En graviditet innebär en belastning för kroppen och kan påverka leversjukdomen i sig. Hur mycket leversjukdomen betyder för graviditet och preventivmedel beror på hur påverkad levern är av sjukdomen. Det är mer avgörande än vilken leversjukdom man har.

Oftast inget hinder för graviditet när man mår bra

En leversjukdom som, med eller utan behandling, är i lugnt skede, i så kallad remission, är oftast inget hinder för graviditet. Ett undantag kan vara leversjukdom som har återkommande klåda som symtom.

Om leversjukdomen är mer avancerad så att levern drabbats av så kallad cirros, kan en graviditet innebära en belastning för kroppen så att det finns risk för komplikationer.

Rådgivning för fertila kvinnor med leversjukdom

Om du är en kvinna med leversjukdom ska du ha möjlighet att diskutera din situation med din behandlande leverläkare eller med en gynekolog med kunskap om leversjukdomar. Den möjligheten ska finnas från tonåren och under alla dina fertila år. Om möjligt ska du helst få en individuell bedömning angående dina möjligheter att bli och vara gravid liksom stöd i vilka preventivmedel du kan välja.

Levertransplantation inget hinder för graviditet

En levertransplantation är i sig inget hinder för graviditet. Även här är det den nya leverns funktion som är avgörande för om en graviditet är möjlig eller inte. Man rekommenderar ofta att leverfunktionen ska ha varit stabil ett år efter transplantationen innan man kan påbörja försök till en graviditet.

Vid Levercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge finns ett samarbete med Specialistmödravården, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge för kvinnor med kronisk leversjukdom.

/ Gunilla Ajne, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge