Gallsten

Stenar i gallblåsan är vanligt och märks inte alltid. Gallstenar som inte märks behandlas inte.

Bakgrund

Om man har symtom från sina gallstenar bör man ta upp det med läkare och diskutera om det bör åtgärdas.

Operation där gallblåsan tas bort

I första hand kan gallblåsan tas bort vid en titthålsoperation. Denna typ av planerad gallkirurgi bedrivs inte vid Levercentrum . Om du har gallstenar som ger besvär kan du be din läkare remittera dig till en annan kirurgisk enhet. Där kan du diskutera eventuell operation av gallblåsan.

Särskilda komplikationer till gallsten

Ibland finns det komplikationer till gallsten som kräver ett högspecialiserat omhändertagande. Dessa handläggs här vid Levercentrum Karolinska. Det handlar främst om gallstenar som passerat ut från gallblåsan och hamnat i de gemensamma gallvägarna, men även andra mer ovanliga orsaker.

Symtom

Gallstenar kan ge gallkolik. Det innebär att man efter man ätit får ett smärtanfall under höger revbensbåge som kommer ganska hastigt. Det är vanligt att smärtan strålar ut i ryggen och mot höger skulderblad. Smärtan utlöses av att en sten i gallblåsan kilar in sig i gallblåsehalsen när gallblåsan tömmer sig efter att man ätit. Vanligen glider gallstenen sedan tillbaka ner i gallblåsan och smärtan går över av sig själv. Om den inte gör det kan man få en gallblåseinflammation med övergång till konstant värk och feber.

Gallstenar som passerat från gallblåsan till de gemensamma gallvägarna kan orsaka gulsot, gallgångsinflammation och bukspottkörtelinflammation. Samtliga betraktas som allvarliga komplikationer till gallsten. När det sitter gallsten i de gemensamma gallvägarna är det bäst att försöka ta bort dem.

Diagnos

Gallsten diagnostiseras enklast med hjälp av ultraljud. Stenar i de gemensamma gallvägarna kan vara svårare att se med ultraljud. Ibland behöver man komplettera utredningen med en magnetkameraundersökning. Blodprover kan också ge vägledning vid misstanke om sten i de gemensamma gallvägarna.

Behandling

Vid stenar i de gemensamma gallvägarna är den vanligaste behandlingen ERCP - endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi. Det är ett ingrepp där man med ett långsmalt redskap (som vid gastroskopi) tar sig via munnen ner till tolvfingertarmen där gallgången mynnar. Därefter tar man sig in i gallgången med en kateter och med hjälp av röntgen kan man kartlägga gallvägarna. Om man finner stenar i gallvägarna kan dessa avlägsnas genom att de dras ut i tarmen. Vid Levercentrum görs ERCP under narkos, man är helt nedsövd.