Gallblåsecancer

Cancer i gallblåsan är en ovanlig men allvarlig cancerform. Endast en till två personer per 100 000 insjuknar per år i Sverige.

Bakgrund

Sjukdomen ger till att börja med få symtom och upptäcks ofta sent och då i ett redan avancerat stadium. Fler kvinnor än män drabbas och patienterna är ofta äldre än 60 år vid diagnos.

En ökad risk med vissa sjukdomar

Inflammatoriska sjukdomar i gallblåsan ökar risken för att utveckla gallblåsecancer, till exempel sjukdomarna primär skleroserande kolangit och kronisk kolecystit. Även gallsten och anatomiska variationer i gallvägarna ökar risken något.

Gallsten är en betydligt vanligare sjukdom än cancer i gallblåsan. Det finns inga belägg för att det är värt risken att operera bort gallblåsan vid gallsten för att minska risken för möjlig cancerutveckling. Däremot kan gallsten som ger symtom vara anledning till att ta bort gallblåsan.

Symtom

Det finns i huvudsak två sätt att upptäcka gallblåsecancer, efter gallblåseoperation och vid symtom som gulsot eller smärtor.

Upptäckt efter en vanlig gallblåseoperation

Det första sättet man kan hitta gallblåsecancer är efter en vanlig gallblåseoperation, då man hittar tidiga cancerförändringar i slemhinnan vid mikroskopisk analys av den borttagna gallblåsan. Prognosen är då oftast god. Oftast behöver man inte göra något mer eftersom gallblåsecancern då var i ett tidigt stadium och nu är borttagen tillsammans med gallblåsan. Tidiga förändringar i slemhinnan är idag inte möjliga att upptäcka med röntgen eller ultraljud.

Upptäckt vid gulsot eller smärtor

Det andra sättet att upptäcka gallblåsecancer är vid utredning av gulsot eller av symtom från övre delen av magen, som ihållande smärtor under höger revbensbåge. Röntgen eller ultraljudsundersökning kan då påvisa en sen gallblåsecancer. Situationen är då allvarlig och det krävs ett större kirurgiskt ingrepp för att ta bort cancern. Sjukdomen behöver då utredas för att avgöra om gallblåsecancern växt in i levern eller mot andra närliggande organ.

Behandling

Vid en operation för gallblåsecancer avlägsnas vanligen gallblåsan, gallvägarna utanför levern och 15 till 20 procent av levern. Man tar bort levervävnad där gallblåsan fäster mot levern för att vara säker på att få bort cancern. Gallvägarna kopplas sedan mot tarmen för att återställa funktionen. Riskerna vid operationen är i första hand blödning och galläckage efter operationen.

Vid avancerad gallblåsecancer med överväxt på flera organ eller vid metastaser är det inte meningsfullt att göra en operation. Man kan då inte bota cancern med kirurgi. Behandling med cellgifter kan då ibland erbjudas för att bromsa sjukdomen.

Beslutet att rekommendera operation tas vid vår multidisciplinära leverkonferens och det slutgiltiga beslutet tas i samråd med patienten vid efterföljande mottagningsbesök.