Fettlever - NAFLD

Fettlever (på engelska NAFLD) innebär att det finns en för stor mängd fett i levern. Det orsakas oftast av övervikt och det är vanligt att man med fettlever har eller kommer att utveckla diabetes, högt blodtryck eller höga blodfetter.

Bakgrund

En del som har fettlever får, av oklar anledning, en leverskada. Fettlever med leverskada kallas på engelska för NASH. Det kan leda till utveckling av skrumplever och ibland levercancer.

Symtom

Som med många andra leversjukdomar ger varken vanlig fettlever eller fettlever med leverskada, NASH, påtagliga symtom. Ibland kan man känna av ett obehag under höger revbensbåge och ibland kan levern bli förstorad och kännas när man klämmer på magen. Vid utveckling av skrumplever kan mer specifika symtom uppträda.

Diagnos

För att veta om man har fettlever behöver läkaren ta blodprover och göra en röntgenundersökning av levern, exempelvis ultraljud. Diagnosen NASH kräver att läkaren gör en leverbiopsi, ett prov från levern.

Behandling

I nuläget finns det ingen etablerad medicinsk behandling för fettlever. Vi vet dock att viktnedgång minskar fettinnehållet i levern. Troligen minskar det även risken för utveckling av NASH och skrumplever. Det viktiga är att viktnedgången är stabil, att den nya vikten går att hålla. Man har också visat att regelbunden fysisk aktivitet, t ex 30-60 minuter 3-4 gånger i veckan leder till en minskning av fettinnehållet i levern.

Vi rekommenderar en viktnedgång på cirka 10 procent av den totala kroppsvikten under ett års tid. I utvalda fall kan överviktskirurgi komma i fråga. Vi samarbetar med såväl dietister och överviktsenhet samt primärvården. Regelbunden fysisk aktivitet, till exempel raska promenader, rekommenderas också.

Prognos

Vanlig fettlever betraktas som ett för levern ofarligt tillstånd. Samtidigt finns det troligen en ökad risk att man drabbas av diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt-kärlsjukdomar som hjärtattack.

Fettlever med NASH kan under en 10-20 års period utvecklas till skrumplever och levercancer.

Forskning

Forskning bedrivs vid Levercentrum för att identifiera olika faktorer av betydelse för utveckling av den svårare formen av fettlever (NASH) samt utveckling av nya mediciner för behandling av densamma.

Terminologi

NAFLD= non-alcoholic fatty liver disease (icke-alkoholorsakad fettlever)
NASH = non-alcoholic steatohepatitis (icke-alkoholorsakad fettleverhepatit)