Cytomegalovirus infektion - CMV

Cytomegalovirus - CMV är ett virus ur herpesfamiljen.

Bakgrund

Alla som smittas blir livslånga bärare av viruset och därför är det desto vanligare att man bär på viruset ju äldre man är. I Sverige bär 30 till 40 procent av alla ettåringar på CMV medan 80 procent av alla personer äldre än 60 år bär på CMV

Symtom

Hos tidigare friska som smittas med CMV ger infektionen oftast inga symptom. Hos den som har mycket nedsatt immunförsvar, till exempel efter en transplantation, kan infektionen orsaka allvarlig sjukdom. Det vanligaste symtomet är feber men infektionen kan angripa många olika organ, som till exempel lever, lunga, tarm, ögon och hjärna.

Undersökning/Diagnos

CMV-infektion utreds med blodprov där läkaren kontrollerar om du har antikroppar mot CMV i blodet. I utredning av CMV-infektion hos patienter med nedsatt immunförsvar ingår ofta röntgenundersökningar och att labprovet visar att det finns virus i blodet.

Behandling

CMV behöver bara behandlas hos patienter med mycket nedsatt immunförsvar.