Co-infektion HIV/hepatit C

Humant immunbrist virus - HIV och hepatit C virus - HCV smittar på samma sätt och därför är det vanligt med dubbelinfektion (co-infektion) med båda dessa virus samtidigt.

Bakgrund

HIV förvärrar hepatit C

En HCV-infektion påverkar levern och HIV förvärrar det så att skrumplever (cirrhos) snabbare kan utvecklas. De flesta som har en co-infektion av HIV och HCV får inte problem med levern, men risken är ökad.

Det är därför viktigt att man om man har en co-infektion av HCV och HIV, påbörjar sin HIV-behandling tidigt och avstår från alkohol.

Läkaren ska också överväga om det är möjligt att behandla bort HCV-infektionen. Hittills har omkring 25 procent av co-infekterade personer i Sverige fått HCV-behandling. Förhoppningsvis kommer fler att behandlas nu när ännu bättre läkemedel mot HCV finns.

Så vanlig är co-infektion med HIV och HCV

Totalt har elva procent av HIV-positiva personer i Sverige kronisk HCV (enligt InfCare HIV sept 2010). Hur vanligt det är beror dock på smittväg. Av dem som smittats via intravenöst missbruk har så många som 78 procent HCV. Förekomsten bland män som har sex med män är låg, tre procent, men det pågår ett utbrott av sexuellt överförd HCV i denna grupp.

Behandlingsmöjligheter

Beroende på flera individuella faktorer, bland annat om man har utvecklat skrumplever, kan man i samråd med sin läkare välja att antingen behandla HCV nu eller invänta att en bättre behandling finns tillgänglig. För att ta reda på om man har skrumplever görs ofta en så kallad Fibroscan, som liknar en ultraljudsundersökning. Det går snabbt och känns knappt.

Om man har en co-infektion av HCV och HIV kan man behandlas med HCV-behandling i 12 till 24 veckor på samma sätt som dem som har enbart HCV (mono-infekterade). Behandlingen består av tabletter. Eller tidigare behandling - sprutor med pegylerat interferon och ribavirin tabletter.

Det finns idag goda möjligheter att behandla hepatit C. Beroende på vilken variant (genotyp) av hepatit C virus som man har och graden av leverskada, botar vi idag ca 90 procent av alla som behandlas. De närmaste året kommer vi att få tillgång till ännu flera nya läkemedel som kommer att förbättra resultaten ytterligare och med mindre biverkningar.

På grund av interaktioner mellan olika läkemedel kan det var så att HIV-behandlingen behöva ändras inför HCV-behandling.

Prognos

De allra flesta som har en co-infektion med både HIV och HCV kommer inte att få problem med levern. Några får efter en lång tid skrumplever och komplikationer såsom vätska i buken (ascites), åderbråck i matstrupen (esofagusvaricer), förvirring (encefalopati), eller levercancer.

Om man läker ut HCV med behandling minskar risken för dessa sena komplikationer.
Det finns alltså mycket att vinna på att behandla bort hepatit C.

Om man utvecklar sena komplikationer kan levertransplantation, som utförs på Karolinska, Huddinge vara ett behandlingsalternativ.