Budd Chiaris syndrom - BCS

Budd-Chiaris syndrom - BCS är ett ovanligt tillstånd som orsakas av en blodpropp i de kärl som tömmer levern på blod, de så kallade levervenerna. När blodet inte kan lämna levern kan inte levern fungera som den ska och det kan leda till leversvikt, att levern skadas allvarligt.

Bakgrund

Vid utredning visar det sig ofta att den som fått BCS har en rubbning i blodets levringsförmåga. En grupp blodsjukdomar, som kännetecknas av ett ökat antal blodkroppar, så kallad myeloproliferativ sjukdom, har särskilt förknippats med blodproppar i levern. Ofta upptäcks sjukdomen när man är i trettio- till fyrtioårsåldern.

Symtom

Nästan alla med detta tillstånd får buksmärtor. När läkaren undersöker kan han eller hon dessutom se att det finns vätska i buken och känna en förstorad lever under höger revbensbåge.

Diagnos

För att ställa diagnosen krävs en noggrann röntgenundersökning av levern med hjälp utav ultraljud, datortomografi eller magnetkamera.

Behandling

Så snart diagnosen är säker kan man ta blodproppsförebyggande mediciner. I vissa fall kan läkaren behöva leda blodflödet förbi blodproppen genom en shuntningsoperation förkortad som TIPS. Om tillståndet inte förbättras kan det bli aktuellt med levertransplantation.

Prognos

Prognosen har avsevärt förbättrats de senaste decennierna tack vare tidig diagnos och behandling.

Forskning

Intensiv forskning bedrivs vid Levercentrum för att identifiera olika faktorer av betydelse för utveckling blodproppar i levern.