Benigna levertumörer - hemangiom, levercellsadenom, fokal nodulär hyperplasi

Godartade levertumörer är vanliga men kan vara svåra att skilja från elakartade tumörer i levern. De vanligast förekommande godartade tumörerna är hemangiom, levercellsadenom och fokal nodulär hyperplasi.

Bakgrund

De flesta som har godartade levertumörer märker inte av det alls. De upptäcks ofta oväntat när man gör en röntgenundersökning av en annan anledning.

Hemangiom

Hemangiom är en godartad kärlmissbildning, ett kärlnystan, som kan finnas överallt i kroppen, även i levern. Vanligen behöver man inte göra något åt dem. De orsakar sällan symtom. Stora hemangiom kan ge symtom och i dessa fall kan man överväga operation.

Levercellsadenom

Levercellsadenom är en godartad tumör i levern. Den är förknippad med p-piller. Denna godartade levertumör är betydligt svårare att skilja från elakartade levertumörer. Dessutom kan adenom blöda, till skillnad från hemangiom. Slutligen finns det rapporter om att stora adenom kan övergå till primär levercancer.

Fokal nodulär hyperplasi - FNH

Fokal nodulär hyperplasi - FNH är en godartad leverförändring som är vanligast hos kvinnor. FNH kan vara svårt att skilja från adenom och även från andra levertumörer. I regel behövs flera olika röntgenundersökningar för säker diagnos. Är läkaren säker på att det är FNH och man inte har symtom behöver den inte behandlas och kan lämnas utan uppföljning.

Symtom

Hemangiom, levercellsadenom och fokal nodulär hyperplasi är godartade levertumörer som sällan ger några symtom. Stora tumörer kan märkas på grund av att tumören trycker mot omgivande organ.

Levercellsadenom kan i enstaka fall orsaka en akut blödning där det då främst märks som en akut smärta under höger revbensbåge.

Diagnos

Vid utredning av hemangiom kan ett ultraljud med kontrast vara tillräckligt för säker diagnos. I oklara fall kompletteras utredningen med någon ytterligare röntgenundersökning som skiktröntgen och/eller magnetkameraundersökning.

Både adenom och FNH behöver i regel alltid kartläggas med flera röntgenundersökningar. Trots detta kan samtliga godartade förändringar i levern i vissa fall vara svåra att säkert skilja från elakartade förändringar. Efter kartläggning med röntgen diskuteras varje oklart fall på vår multidisciplinära leverkonferens där vi föreslår fortsatt handläggning.

Biopsier ska inte göras

Vi avråder från att ta vävnadsprov från oklara förändringar i levern. Dels är det inte säkert att man får ett bra vävnadsprov från förändringen och dels riskerar man att sprida tumörceller om det är en elakartad tumör.

Behandling

Operation där man tar bort en del av levern är en ovanlig behandling vid godartade levertumörer. Om förändringarna är stora och ger besvärande trycksymtom kan det dock bli nödvändigt.

En vanligare anledning till att man opererar bort godartade levertumörer är att man inte säkert kan skilja den från en elakartad tumör. Efter operationen skickar man tumören på mikroskopisk analys och kan först då säkert få veta att den var godartad.

I de fall när man redan innan operation vet att tumören är godartad måste man noga väga hur besvärande symtomen är i förhållande till de risker som finns vid all slags leverkirurgi.

Adenom opereras när de uppnår en viss storlek, oavsett om de ger symtom eller inte. Orsaken till det är främst risken för blödning och för övergång till primär levercancer