Autoimmun hepatit - AIH

När man fått autoimmun hepatit -AIH har levern drabbats av en inflammation som attackerar levercellerna.

Bakgrund

Orsaken till detta är idag inte helt kartlagd, men det anses vara en autoimmunsjukdom, där kroppens eget immunförsvar attackerar olika vävnader, i detta fall levern. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor, men drabbar även män.

Symtom

Trötthet är ett vanligt men ospecifikt symtom. Illamående och ibland smärtor under höger revbensbåge kan förekomma. Vanligen upptäcks sjukdomen när läkaren kontrollerar leverns hälsa genom blodprov. Om skrumplever hunnit uppstå kan man uppleva symtom från detta. I mycket sällsynta fall debuterar AIH som akut leversvikt.

Diagnos

Läkaren kan kontrollera leverns hälsa genom olika blodprov. När man har för höga värden av vissa ämnen i blodet, så kallade höga leverprover, kan läkaren misstänka att man har AIH. Det är dock vanligt att ha höga leverprover av helt andra skäl. För att helt säkert ställa diagnos krävs dock alltid en leverbiopsi, ett prov från levern och oftast fler blodprover på specialistklinik.

Behandling

Behandling av AIH går ut på att trycka ned immunförsvaret så att inflammationen minskar. Detta sker vanligen med kortisontabletter i kombination med andra läkemedel. Vid mild sjukdom kan behandling ibland undvikas helt.

Prognos

Vid mild sjukdom eller sjukdom som svarar på behandling är prognosen utmärkt. Det krävs dock regelbundna kontroller för att se att leverproverna inte börjar stiga. Om skrumplever hunnit uppstå innan behandlingen sätts in eller om sjukdomen förvärras trots behandling kan levertransplantation behöva utföras.