Alkoholorsakad leverskada

Alkohol är en vanlig orsak till allvarliga leverskador. Alla som regelbundet dricker alkohol i större omfattning får en viss skada, men vanligen kan levern återhämta sig när man slutar dricka.

Bakgrund

Omkring 10-20 procent av de som regelbundet dricker stora mängder alkohol får skrumplever. Mycket alkohol kan också leda till en akut inflammation i levern, alkoholhepatit.

Symtom

En lätt leverskada liksom skrumplever märks ofta inte. Vid svår skrumplever och alkoholhepatit uppstår allvarliga och många gånger livshotande symtom. Själva alkoholen kan givetvis orsaka andra symtom och påverkan på andra organ, såsom bukspottkörtelinflammation, hjärtproblem, nervskador, demens och andra skador.

Diagnos

Blodprover kan i viss omfattning ge en bild av hur hög alkoholkonsumtionen är. Det är dock mycket viktigt att man som patient eller anhörig berättar för sjukvården hur hög alkoholkonsumtionen är, liksom hur länge den varat. Detta hjälper oss att sätta symtom och svar på blodprover i perspektiv och kan medföra att man slipper utföra onödiga undersökningar.

Behandling

Det absolut viktigaste är att man slutar dricka. Gör man det har levern en mycket stor förmåga att självläka.

Även om skrumplever har uppstått kan man i viss mån få symtom att försvinna. Alkoholproblem kan dock vara svårt att ta tag i på egen hand. Vi har en tät kontakt med beroendecentrum för att tillsammans hjälpa våra patienter på bästa sätt. Läkemedelsbehandling kan minska suget efter alkohol.

Svåra komplikationer till skrumplever som levercancer, åderbråck i matstrupen, leverkoma och vätska i buken  kan behöva behandlas.

Levertransplantation kan komma i fråga, normalt efter flera månaders dokumenterad nykterhet och regelbunden kontakt med en beroendeenhet.

Prognos

Utan skrumplever och om man lyckats sluta dricka är prognosen förhållandevis god. Vid skrumplever är prognosen sämre, men även här gäller att om man slutar dricka blir prognosen betydligt bättre.