Akut leversvikt

Akut leversvikt betyder att levern plötsligt blivit så svårt skadad eller sjuk att den inte kan fungera som den ska.

Bakgrund

Akut leversvikt är ett mycket allvarligt tillstånd, med mycket hög dödlighet om inte behandling ges. Det finns olika orsaker till akut leversvikt. Den vanligaste orsaken i Sverige är överdosering av paracetamol (Alvedon, Panodil, Pamol, Pinex, Reliv med flera).

Andra orsaker är bland annat olika akuta virusinfektioner, förgiftning med vit flugsvamp, läkemedel eller allvarliga former av olika leversjukdomar. Akut leversvikt kan också uppkomma vid oupptäckt leversjukdom efter kirurgi, svår infektion eller annan större påfrestning på kroppen.

Symtom

Beroende på hur allvarlig leverskadan är utvecklas symtom olika fort. Trötthet och illamående är vanligt i början. Senare utvecklas gulsot och slöhet som kan övergå i koma. Det är vanligt att drabbas av komplikationer som infektioner och blödningar samt att andra organ som njurar och hjärta också börjar fungera sämre.

Diagnos

Misstänker sjukvården akut leversvikt är det av största vikt att omedelbart få korrekt information från patient och anhöriga vad som kan orsakat leversvikten.

För att ge rätt vård behöver läkaren veta vad som eventuellt utlöst den akuta leverskadan som paracetamol, en misstänkt svamp eller andra möjliga orsaker.

Blodprover tas för att utvärdera skadan på levern och för att få vägledning om den bakomliggande orsaken. Röntgenundersökningar som ultraljud  och datortomografi  kan utföras, och ibland behövs en leverbiopsi.

Behandling

Behandlingen beror på bakomliggande orsak men handlar alltid om att stötta kroppen tills läkning kan ske. I de fall detta inte bedöms som möjligt kan akut levertransplantation behöva utföras.

Prognos

Vid adekvat behandling och om kroppen svarar på detta är prognosen generellt sett god.