Diagnoser - vuxna patienter och anhöriga

Här hittar du information kring diagnoser och symtom vid leversjukdomar.

För att komma till Levercentrum måste du ha en remiss från din läkare.

A

Akut leversvikt
Alfa-1 Antitrypsinbrist
Alkoholhepatit
Alkoholorsakad leverskada
Ascites - bukvätska
Autoimmun hepatit - AIH

B

Benigna levercystor
Benigna levertumörer
Budd-Chiaris syndrom - BCS

C

Co-infektion HIV/Hepatit C
Cytomegalovirus infektion - CMV

E

Ekinokockos

F

Familjär Amyloidos med Polyneuropati - FAP
Fettlever - NAFLD

G

Gallblåsecancer
Gallsten
Gallvägscancer
Graviditet och kronisk leversjukdom

H

Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit E
Hereditär (ärftlig) hemokromatos
Höga leverprover

K

Kryptogen Cirros

L

Leverns funktion och symtom vid leversjukdomar
Levercancer - HCC
Leverförvirring - leverkoma
Levermetastaser från cancer i tjocktarm eller ändtarm - mCRC
Levermetastasering vid neuroendokrina tumörer - NET

Levertransplantation:

Levertransplantationsutredning
Dominotransplantation vid kronisk leversjukdom eller primär levercancer

P

Primär biliär cirrhos - PBC
Primär skleroserande kolangit - PSC
Portavenstrombos - PVT

S

Skrumplever/levercirros

V W

Varicer/åderbråck i matstrupen
Wilsons sjukdom