Vaskulära sjukdomar hos barn

Levern är ett av kroppens viktigaste organ. För att organets tusentals millioner celler skall kunna fylla sin funktion, måste samtliga celler ha direktkontakt med blodcirkulationen.

Bakgrund

Organets uppbyggnad kan därför liknas en tvättsvamps. Även leverns stora kärl har en speciell struktur: två stora kärl, en leverartär och en portven går till levern och tre levervener för blodet vidare till hjärtat.

Fosterlevern har en annan cirkulation, och detta förändras hastigt vid födelsen. Denna komplicerade struktur och dess utveckling under fosterlivet kan leda till ett flertal olika avvikelser, vilka kan finnas redan vid födelsen, men kan även uppkomma senare under livet. Störningarna beror oftast antingen på avvikande förlopp av ett eller flera blodkärl eller stopp, i bland nedsatt flöde i vissa kärl.

  • Leverartärens avstängning (propp) förekommer mycket sällan hos i övrigt friska barn. Tillståndet kräver omedelbar transplantation.

  • Portvenens avstängning förekommer mer ofta. Symtomen kommer smygande, ofta flera år efter händelsen. Tillståndet leder oftast till mjältförstoring som kan medföra stor buk, nedsatt antal blodplättar i blodet, ibland kan även symtom förekomma från ett flertal andra organ.

  • Levervenernas flödesrubbningar (oftast på grund av avstängning) är också sällsynta hos barn och ungdomar. Symtomen uppkommer efter några veckor eller månader, mest i form av ont i buken, vätskeansamlig i buken, ibland, dock ganska sällan även leversvikt.

  • Andra anomalier: En del barn födds med avvikande kärluppbyggnad i och/eller kring levern. Oftast innebär detta att genom "tvättsvampen" finns ett mer eller mindre stort öppet kärl som delvis kortsluter cirkulationen, med varierande konsekvenser.

  • Hemangiom: En speciell variant av dessa medfödda anomalierna innebär att på ett område, vars storlek varierar, bildas en kaotisk kärlnysta. Förändringen kallas för hemangiom. Liknande förändringar kan finnas på huden, dessa liknar hallon eller jordgubbe och finns hos nyfödda barn. Enstaka mindre hemangiom kan förekomma i levern, dessa försvinner ungefär i samma takt som på huden. I mycket sällsynta fall kan leverns hemangiom vara mycket stora och dessa kräver komplicerade åtgärder.

Prognos och behandling

Samtliga dessa tillstånd måste hittas så tidigt som möjligt. Avvikelserna måste bedömas från fall till fall, både vad det gäller prognos och eventuella åtgärder.