Levertumörer

Bakgrund

Levertumörer är sällsynta hos barn. Levertumörerna kan vara elakartade eller godartade. De elakartade är oftast mycket aggressiva och har utan behandling dålig prognos. Dessbättre kan de oftast behandlas framgångsrikt, förutsatt att barnet kommer till vård så tidigt som möjligt, så att ingen spridning har skett.

Elakartade tumörer

  1. Hepatoblastom: vanligast mellan 6-18 månaders ålder. Skall behandlas med en speciell, beprövad cellgiftskombination och efterföljande operation. Antingen kan man skära bort hela tumören och behålla den friska delen av levern eller så måste man genomföra en levertransplantation.

  2.  "Vanlig" levercellscancer (hepatocellulär cancer): förekommer ibland, mest hos tonåringar, ofta som följdsjukdom till annan kronisk leversjukdom (B-hepatit, ämnesomsättningssjukdomar eller skrumplever). En speciell sorts HCC (fibrolamellär cancer) förekommer hos tonåringar. Den kan behandlas framgångsrikt så länge den inte har spritt sig till andra organ.

  3. Leukemier och andra blodcancerformer (lymfom) och andra cancerformer(t.ex. neuroblastom) kan spridas till levern, detta påverkar endast marginellt vilken behandlingsstrategi man väljer.

Godartade tumörer

De flesta är någon sorts varianter av kärlmissbildningar. Oftast krävs endast kontroller. Vissa medfödda kärlmissbildningar (hemangiom) är undantag från denna regel (vaskulära rubbningar).

Prognos

Trots att de elakartade tumörerna uppträder i början mycket aggressivt, blir deras långtidsprognos oftast bra och barnen blir helt återställda. Har tumörerna redan spritt sig då behandlingen påbörjas, blir prognosen sämre. De godartade tumörerna har nästan utan undantag bra prognos.